דוח לדוגמא של סקר חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטית.

הנקודות המרכזיות המופיעות בדוח סקר חסכון חשמל והתייעלות אנרגטית.

דוח דוגמא לתוצאות סקר חסכון באנרגיה:

להלן
דוגמא לסקר חיסכון באנרגיה והתייעלות אנרגטית במתקן של כ 5000 מ"ר, המוזן משנאי KVA 630 בודד.

כללי:
א. לבקשת הנהלת XXX  , נערכה במתחם בדיקה מקיפה שמטרתה חסכון באנרגית חשמל.
א.1. הבדיקה בוצע ע"י מיכאל זלבה, BSC , מהנדס חשמל. את הבדיקות ליווה איש האחזקה.
א.2. מטרת ויעדי הבדיקה:
        א.2.1. בדיקת תקינות מונה החשמל של המתקן.
        א.2.2. בדיקה לשלילת קיום צרכני חשמל פרזיטים הצורכים אנרגיה חשמלית מהמתקן.
        א.2.3. סקר לאיתור צרכני חשמל בעלי נוהלי הפעלה לא יעילים המובילים לצריכה לא
                   יעילה של חשמל
.
        א.2.4. סקר לאיתור צרכני חשמל בעלי נצילות אנרגטית לא יעילה.
        א.2.5. המלצות לחסכון באנרגיה במתקן.
א.3. אמצעים לביצוע סעיף א.2:
        א.3.1.סקר ומיפוי צרכני אנרגיה במתקן
        א.3.2. מדידת הספק צרכני אנרגיה עיקריים
        א.3.3. התקנת ציוד ניטור במקביל למונה החשמל הראשי של המתקן
        א.3.4. התקנת ציוד ניטור במקביל להזנות הצי'לרים ומערכת חימום מים.
        א.3.5. סקרים לזיהוי צרכני חשמל המופעלים ללא צורך
        א.3.6. בדיקת לוגיקות הפעלה של מכלולים
        א.3.7. בדיקת חשבונות החשמל של המתקן.
        א.3.8. זיהוי תחליפים חסכוניים לצרכני אנרגיה

פרטני:
ב. במהלך סקרי אנרגיה ב-XXX אותרו אירועים נקודתיים של בזבוז אנרגיה
              ב.1....
           ב.2. בתאריך XXX , לא מתקיימים אירועים, במהלך הביקור, צי'לר מופעל+ 2 משאבות סיחרור, מיזו"א משרדים 
              מופעל, מיזו"א קונדיטוריה מופעל ( מ"א 26 + מ"א 27) , טמפ' מים קרים חוזרים בצי'לר : 6.2 מעלות .
              (כלומר הצי'לר מופעל ללא צורך).
              עלות הפעלת הצי'לר לשעה ( ע"פ מדידות בהמשך) , הספק צילר + משאבות - kw 56, בשעות העומס כ- 72
              אג' לקוו"א, כ 40 ₪ לשעה.
              מערכת מים חמים מופעלת, ללא צריכת מים חמים ( למעט שטיפת רצפת מטבח) kw27 , בשעות העומס כ-
              72 אג' לקוו"א, כ 20 ₪ לשעה.
              מערכת מנדף מופעלת ( נבדק מנדף 1 מתוך 2 ), הספק המנוע kw 22 , בשעות העומס כ 72 אג' לקוו"א, כ-
              16 ₪ לשעה. 
              ...
             באולם YYY: פלורוסנטים דולקים ללא נוכחות כ 30 פלורסנטים, עלות של כ 1 ₪ לשעה. סה"כ עלות חשמל
              מבוזבז לשעה: 91 ₪. 
             ....
       ‏ב.5. בתאריך XXX: הצי'לר + משאבות סיחרור מופעלים עבור קרור משרדים בלבד.
             ע"פ טמפ' מים קרים – ללא צורך. ( טמפ' מים חוזרים משותפים 5.9 מ' , 9.2 setpoint מ' ).
             בוצעה מדידת הספק חשמלי נקודתית של הצי'לר – kw 40. לכך יש להוסיף kw7.7 של משאבות הסחרור.
             מנדף מרכזי , יניקת אוויר 14/1 מופעל קבוע. צריכה kw 22.
             לא אותר מנדף יניקה 14/2 . 
             מפוח הכנסת אוויר צח 14+ 6 מופעלים ללא הפסקה, ללא תלות בהפעלת המטבחים. לא אותרו המפוחים.
             הספק חשמלי מינימלי , kw 6 .
            "מסכי אוויר" מופעלים מעל תנורים במטבחים – גם כשהתנורים לא מופעלים.
             מערכת מים חמים רכים מופעלת ללא צריכה ( מדיח הכלים לא מופעל, סטימרים צורכים מים רכים קרים).
             נמדדה צריכת הספק חשמלי, ללא צריכת מים חמים, של kw 11.
             מערכת מים חמים לשטיפת רצפות וסירים, מים קשים, מופעלת . ( קיימת צריכת מים לשטיפת רצפת
             מטבחים). צריכת הספק חשמלי של kw 35.
             בכל חדרי הקירור , התאורה הפנימית אינה נסגרת כאשר דלת המקרר סגורה. מלבד בזבוז אנרגיה על תאורה,
             קיים בזבוז אנרגיה בסילוק פליטת החום של המנורות ע"י קירור חדר הקירור.
             תאורה במעבר פנימי בין אולם XXX ו-YYY  , מול מעליות מושבתות, הינה ע"י תאורת הלוגן + תאורה "
             וורודה". ניתן להאיר גם בפלורוסנטים פשוטים. מופעלים כ 15 נורות הלוגן + תאורה " וורודה".
             בשטיפת כלים מאוורר watt 500 מופעל ללא עובדים. 
             באולם XXX, תאורת הלוגן מופעלת במהלך עריכת השולחנות. הספק מוערך – כ kw 10. 

ג. צריכת חשמל של מערכות עיקריות :
     ‏ג.1. ... 
          .....
     ג.3. מנדף מרכזי, מותקן ביציאה מימין למרפסת צי'לרים, הספק של kw 22. מנדף זה מופעל יום ולילה כל השנה. 
            העלות השנתית של מנדף זה הינה: 3,800 ₪ עלות 1 kw מופעל רצוף לשנה בתעריף תעו"ז, סה"כ 83,600 ₪ 
            שנתי.
    ג.4. מערכת צי'לר + 2 משאבות סיחרור, במצב ריקם בחורף, הספק ממוצע של kw83.

ד. צריכת חשמל קבועה
    ד.1. להלן צרכני חשמל קבועים המופעלים 24 שעות כל השנה.   
     .....
ה. בדיקת חשבונות חשמל:
    .....
ו. מעקב אחרי צריכת החשמל לאורך שבוע:
    ו.1. בגרפים הבאים צריכת החשמל במהלך השבוע.
          מסומנים צריכות חשמל שנראות לכאורה כחריגות. 
          מוצגת צריכת הספק של פאזה בודדת.

 
   ......
   .....
ז. בוצע ניטור הספק של כלל מערכת חימום המים 
    מערכת חימום המים כוללת 2 דודי חימום מים,+ 2 משאבות סחרור, משאבה אחת מופעלת כל פעם. ‏
    ז.1. להלן פלט מערכת המדידה , הספק נצרך לפאזה בודדת. 
    ‏ז.2. ניתן לראות תפקוד תקין של ווסתי הטמפ' של המערכת.
 
       ......
       ‏ז.3. סיכום הניטור, מערכת חימום מים: 
              ....
                 ז.3.3. גם בלילה קיים הספק נצרך של כ kw 7, וזאת ללא צריכת מים חמים בפועל.
              ‏ז.3.5. לתקופת הניטור, עלות צריכה זו, בהערכת ממוצע עלות של 0.5 ₪ ל קוו"א , זמן של כ 264 שעות ( כ 
                  11 ימים), צריכת הספק ממוצעת kw 27, מתקבלת עלות של 3,564 ₪. כלומר עבור חודש של 30 יום 
                 נקבל עלות חימום מים של כ 9,700 ₪.

ח. צי'לר גדול :
    ‏ח.1. בוצע ניטור של זמני ההפעלה וההספק הנדרש להפעלת הצי'לר הגדול. ‏


    ח.2. לאורך כ 40 דק' של קירור ראשוני של המים, צריכת ההספק של הצי'לר הינו כ kw 100. 
           לאחר קירור המים, צריכת ההספק יורדת לכ kw 53 עבור שמירה על טמפ' קבועה של המים.

               
    ‏ח.3. להלן טמפרטורת מקסימום יומית ממוצעת....
           .... 
          משמעות נתוני הטמפ' הינה שאין צורך מעשי בהפעלת מיזוג האוויר.
    ‏ח.4. עלות הפעלת הצי'לר הגדול:
            ....
                מהניטור שבוצע, הצי'לר הגדול מופעל על מנת לקרר את המשרדים, כמעט כל יום, כל היום. גם בתאריך XXX
                הצי'לר הופעל. לא ברור האם היה צורך. ‏
     ח.4.6. עלות הפעלת הצי'לר ומערכות נלוות , בשעות היום והערב, ע"פ 55 אג' לקוו"א, הינו 46 ₪ לשעה. עבור 10
                שעות הפעלה יומיות ( הניטור מראה על יותר שעות) עלות של כ 460 ₪ ליום, בימי החול. ‏
     ח.4.7. לכאורה אין צורך להפעיל את הצי'לר בחודשים דצמבר, ינואר , פברואר – לפחות.

ט. פתרונות לחסכון באנרגיה:
     ט.1. מאזן תרמי באזורי המטבחים .
             תאור הבעיה:  ......            
          המנדפים מתוכננים לספיקת אוויר בזמן תפוקה מרבית של חום ולחות מהמטבחים. כך גם הכנסת אוויר צח....  
         בשרוולי היניקה של המנדפים קיימים פילטרים. מכיוון שהפילטרים משמשים כחסמים, למעשה, בהעדר פילטרים,
         תתקיים יניקת אוויר טובה יותר. בנוסף, הפילטרים עצמם גורמים להעמסת מנוע המנדפים.
         עלות הפעלת המנדפים + אוויר צח השנתית הינה (כ kw 30) כ 114,000 ₪. אי אפשר לצמצם צריכה זו
         במלואה, אך ניתן לצמצם אותה. ‏
ט.1.1. איוורור מטבחים שלא בשעות העבודה כאשר המטבחים לא פעילים:
         יש לאוורר את המטבחים על מנת למנוע ריחות רעים.
         התקנת ווסת מהירות למנוע מנדף ראשי VFD . ווסת המהירות מוריד את מהירות הסיבוב של מנוע המנדף .
         כתוצאה מכך ההספק הנצרך ע"י מנוע המנדף יורד. כאשר המטבחים לא פעילים ניתן להפעיל את המנדף 
         בצורה מינימלית, בהספק מינימלי

         בכניסות היניקה של המנדף קיימים פיטרים. פילטרים אלו מעכבים יניקת האוויר. על מנת לאוורר את המטבחים
         יש ליצור זרימת אוויר מאולצת....    בצורה זו תיווצר זרימת אוויר חופשית בין מקור האוויר לבין היניקה הפתוחה
         של המנדף.
         מימוש נקודת יניקת האוויר בין ע"י דמפר חשמלי בין ע"י הוצאת פילטרים בנק' זו. בזמן זה ניתן לכבות מפוחי 
         כניסת אוויר צח. 
         מימוש: ניתן לבצע ידנית. ניתן להוסיף פונקציה כוללת המבצעת מהלך זה בתוך כלל מערכת הבקרה... 
         הערכת צפי חסכון: ניתוק kw 8 של מפוחי אוויר צח, הורדת הספק מנדף ראשי ל kw 8 . ( במקום kw 22). 
         סה"כ kw 22. עבור 6 שעות ביום רגיל, 5 ימים+ 35 שעות בשישי שבת, סה"כ 65 שעות שבועיות בתעריף
         שפל, 52 שבועות בשנה, 16 אג' ל קוו"א , חסכון של כ 12,000 ₪
. עלות ווסת מהירות- כמה אלפי ₪.

‏ט.1.2. חסכון בהוצאות אוורור וקירור המטבחים בשעות העבודה:
          ....
          למעשה אמור להיות מסך אוויר מתחת לכל פתח יניקת מנדף על מנת למנוע יניקת אוויר צח ואוויר קר מהמיזו"א
          ע"י המנדף.
         פתרון: מניעת יניקת אוויר צח מכניסות המנדף כאשר ציוד המטבח אינו מופעל:
         בכניסת האוויר של כל מנדף יש להתקין דמפר חשמלי. דמפר זה ימנע יניקת אוויר ע"י המנדף כאשר ציוד המטבח 
         אינו מופעל.
         חיווט הדמפר של המנדף לציוד המטבח: אפשור יניקת אוויר מעל קומבי סטימר ע"י רגש מצב דלת פתוחה- סגורה.
          .....
         כל זה ימנע יניקת אוויר מיזו"א אל מחוץ למטבחים ובכך יחסוך חלק מעלויות המיזו"א.
         בשל סגירת רוב הכניסות של המנדפים, ניתן יהיה להוריד את הספק שאיבת המנדף .
         הורדת הספק שאיבת המנדף ע"י ווסת מהירות כמובא בסעיף לעיל.
         אמצעי עזר לשיפור תוצאות מהלך זה הינו שיפור ווילונות האוויר מעל המנדפים.
         הערכת צפי חסכון: עבור 18 שעות עבודה, חמישה ימים, הורדת הספק המנדף לחצי ( kw 11 ), עלות חשמל בין
         פסגה לשפל,כ 55 אג' לקוו"א, החסכון השנתי הצפוי הינו כ 30,000 ₪. כל זאת ללא החיסכון הצפוי בעלויות
         מיזוג האוויר
. קשה להעריך חסכון זה, אך ניתן להעריך שכמות אנרגיית הקור שמוצאת ע"י המנדף, בוודאי לא
         תפחת מעלויות מיזוג המשרדים – כ kw 40, כלומר, עבור 18 שעות עבודה, חמישה ימים בשבוע, עלות חשמל בין
         פסגה לשפל,כ 55 אג' לקוו"א, בהנחה שבצי'לר מופעל % 50 מזמן זה, החסכון השנתי הצפוי הינו כ 52,000 ₪
         לכל הפחות

....
‏ט.1.5. צפי חסכון ע"י התקנת ווסת מהירות + דמפרים למנדפים כ94,000 ₪ לשנה לפחות. ‏

ט.2. מערכת מים חמים רכים
       תאור הבעיה: מערכת מים חמים רכים מופעלים 24 שעות, כל השנה, עבור מדיח כלים בלבד. ההספק הנצרך
       הקבוע הינו כ kw 4.5, המושקעים בסחרור המים ושמירה על חומם. חום המים קורן לסביבה בשל סיחרורם
       המתמיד של המים. בנוסף, קיימים גופי חימום המוסיפים הספק של כ kw 9 בצורה לא קבועה.
      הערכת עלות בזבוז הספק שנתי בשל אי נצילות מערכת חימום המים במצב ריקם / כיבוי המערכת, כ 30,000
      ₪ בשנה.

     פתרון מוצע:
    
פתרון מיידי: הפעלת מערכת מים חמים רכים ע"י בקרה פשוטה רק ע"פ צורך מדיח הכלים.
     פתרון ארוך טווח: שיטת חימום המים למדיח הכלים הקיימת כיום אינה יעילה. מושקעת אנרגיה רבה בסחרור
     תמידי של המים במערכת , איבוד חום בשל הסחרור, קיום מאגר מים חמים, כ 3 קומות מעל הצרכן, חימום מאגר
     מים כ- 1000 ליטר + מים בצנרת , במקום רק את כמות המים הנחוצה בכל רגע למדיח.
     יהיה נכון להתקין חימום מים מקדמי למים הנצרכים ע"י מדיח הכלים הנמצא סמוך למדיח על מנת להימנע
     בהוצאות נלוות להובלת המים
– איבוד אנרגיה, משאבה.....

ט.3. מערכת מים חמים "קשים"
       תאור הבעיה: מערכת חימום מים זו מופעלת 24 שעות , על מנת לייצר מים חמים למקלחות, שטיפת סירים,
       שטיפת רצפות.
       כמה עולה לחמם את המים בשביל השימושים שלעיל? ע"פ המדידות, העלות השנתית המינימלית לכלל חימום
       המים ( רכים+ קשים ) הינה 100,000 ₪
. כלומר, כ 70,000 ₪, מינימום, משמשים לחימום מים רכים.
       פתרון מוצע: 
       צמצום הוצאות מיידי: התקנת בקר מקומי/ שעון שבת.
       צמצום הוצאות ארוך טווח: חימום המים כיום מבוסס על גופי חימום. נצילות חימום מים ע"י גופי חימום הינו כ 1:1,
       עבור כל kw 1 מושקע, 1 יח' מים חמים.
       קיימת טכנולוגיה, וותיקה, המבוססת על עקרון המזגן. ושמו משאבת חום.
       מבחינת הנצילות, ... שיטה זו זולה פי 4 מחימום ע"י גופי חימום. כמו כן, אין צורך במאגר מים חמים.
       ניתן להתקין מערכת זו ( בגודל של כמה מזגנים ביתיים) בסמוך לדוד החימום בחדר המכונות.
       להערכתי , בהתקנת מערכת, החזר ההשקעה יהיה פחות משנה. כמובן, גם מערכת זו צריך לסגור כאשר וודאי
       שאין צריכת מים חמים – שבתות וכו".
      ע"י מערכת זו, עלות חימום המים הקשים צפוי לרדת לכ % 25 מערכו הנוכחי. כלומר חסכון שנתי של כ 50,000
     ₪ בשנה
.

‏ט.4. מערכות תאורה
       תאור הבעיה: ‏הפעלת תאורת הלוגן באולמות אירועים ללא צורך .. כאשר ניתן היה להסתפק בפלורוסנטים.
       הבזבוז נע בין kw 10 ל 50 .
      בנוסף, גופי תאורה אלו פולטים חום מיותר לתוך האולמות. חום שצריך להוציא ע"י יח' מיזוג האוויר. כלומר, בקיץ,
      זה גורר הכפלת הבזבוז בשל הפעלת הצי'לרים.
      הצעה לפתרון: ניהול. יש 2 שיטות. שיטת המקל, ושיטת הגזר. 
   ‏ט.4.2. תאורות הלוגן- "ספוטים"
      תאור הבעיה: עלות הפעלת מנורות ההלוגן הינה גבוהה. ... הספק זה הופך לחום אשר מעמיס על הצי'לרים בקיץ.
      כלומר, בקיץ , להפעלת ההלוגנים, ופינוי החום מהם, משקיעים בשעות העומס כ kw 160 ...
      הצעה לפתרון: החלפת מנורות ההלוגן במנורות חסכוניות. המנורה נראית אותו דבר, אך מבוססת על פלורסנט. 
      ע"פ מחשבון.. עבור מנורה שפועלת 10 שעות ביום, החיסכון השנתי בעלויות התאורה הינו כ 78 ₪ למנורה
      .... ממליץ לבצע ניסוי במנורות מהדגם החסכוני. המנורות החסכוניות אינן מתאימות למקומות בהם נדרש וויסות
      עוצמת תאורה.
      ניתן לשלב נורות אלו גם במעגלי וויסות תאורה על ידי כיבויין בשלב ראשון, ואח"כ עמעום מנורות ההלוגן.
      החום הנפלט על ידי מנורות ההלוגן אינו אובד, אלא מושקעת אנרגיה בפינויו ע"י המזגן.
      החיסכון המרבי, באם יוחלט להחליף את כלל המנורות הינו כ 54,000 ₪ שנתי
      בנוסף עלויות פינוי חום , עבור הערך המרבי, הינו לפחות 20,000 ₪ לשנה.

‏ט.5. משאבות צי'לרים 
 ‏ט.5.1. תאור הבעיה: על מנת לסחרר את המים הקרים של מערכת הקירור נעשה שימוש ב 2 משאבות . 
      כיום המשאבות מופעלות במקביל. משאבה גדולה בהספק של כ kw 13, משאבה קטנה בהספק של kw 10...
     למעשה, המשאבה הקטנה , מופעלת קבוע ללא תלות בהפעלת הצי'לר הקטן. ...
     כאשר הצי'לרים אינם בהספק מרבי, קיים סחרור יתר של המים הקרים
     הצעה לפתרון: יש לעדכן את תוכנת מערכת הבקרה כך שהמשאבה הקטנה תכנס לפעולה רק כאשר הצי'לר
     הקטן נכנס לפעולה.

     הפעלת המשאבה הקטנה...  בהנחה שבצי'לר מופעל % 50 מזמן זה, החיסכון השנתי הצפוי מכיבוי המשאבה
     הקטנה הינו כ 13000 ₪
.
     מערכת מיזוג האוויר הינה צרכן האנרגיה הגדול ביותר של XXX.
     במערכת זו ,ע"פ תצורתה הקיימת, ניתן לחסוך עשרות אחוזים:
     קיימות טכנולוגיות לוויסות מהירות זרימת המים הקרים כתלות בספיקת הצי'לרים. בשיטה זו של הורדת מהירות 
     זרימת המים כתלות בצריכת הקור , חוץ ממניעת בזבוז הספק במשאבת הסחרור, אלא בעיקר, מושגת נצילות
     טובה יותר של המים הקרים מכיוון שהם שוהים יותר זמן במחליפי החום במערכות המיזוג הפנימיות. ‏
  ט.5.2. וויסות מהירות משאבות מים צי'לרים
     הספק משאבות המים של הצי'לרים תוכנן לספיקה המרבית של הצי'לרים....
     ניתן לווסת את ספיקת משאבות המים הקרים כתלות בהספק הקור הנדרש ע"י ווסת מהירות. 

‏ט.6. צי'לרים ‏
  ט.6.1. תאור הבעיה: מותקנים 2 צי'לרים. צי'לר גדול ולו 2 מדחסים בהספק של kw 130 כל אחד. צי'לר קטן ולו 2
    מדחסים בהספק של kw 70 כל אחד.
    כיום, לוגיקת ההפעלה: הצי'לר הגדול מופעל ראשון. באם אינו מספיק, מופעל הצי'לר הקטן בנוסף.
    באופן כללי, עבור מנוע חשמלי , כאשר הינו מועמס מעל % 20 מתקבלת נצילות מעל % 90. כאשר מועמס פחות מ
    % 20 , מתקבלת נצילות מתחת של % 50. כלומר, במקום שהצי'לר הגדול נמצא בנקודת העמסה לא טובה, הצי'לר
    הקטן ימצא בנקודת עבודה אופטימלית.
    כאשר , במצב הנוכחי , נכנס לפעולה הצי'לר הקטן, מתחלק ייצור המים הקרים בין שניהם. בשלבים הראשונים, או
    ע"פ צריכת הקור, קיימים נקודות עבודה לא אופטימליות. יתרה על כן, כאשר נדרש למזג רק את XXX יש מצבים
    שהצי'לר הקטן יספיק למלאכה, ואף יתבצע קירור בנצילות טובה יותר, וחסכוני יותר.
    הצעה לפתרון: יהיה נכון לשנות את לוגיקת הפעלת הצי'לרים כלהלן:
    צי'לר קטן מופעל ראשון, באם אינו מספיק, צי'לר גדול מופעל וצי'לר קטן מכובה, באם אינו מספיק , צי'לר קטן מופעל.
   בהורדת הספק קור נדרש, הצי'לרים ינותקו מהגדול לקטן. את השינוי מבצעים דרך מערכת הבקרה.
 ט.6.2. תאור הבעיה: בכל הביקורים באתר, נמצא צי'לר גדול מופעל למרות שטמפ' המים קרים חוזרים היתה ברב
   המקרים נמוכה מ 5.5 C .
   ע"פ ההגדרות עצמן במערכת הבקרה, הצי'לר אמור להיות מופעל רק בטמפ' מים קרים חוזרים של כ 9 C .
   המשמעות הינה הפעלה מיותרת של הצי'לר.
   הצעה לפתרון: יש לתקן את מערכת הבקרה.
 ‏ט.6.3. ..יש לשאוף שהמים הקרים במערכת הצי'לרים יהיו תמיד בטמפ' המרבית האפשרית על מנת שבאולמות תשמר
   טמפרטורה נדרשת. טמפרטורת מים קרים נמוכה מידי משמעותה התאמצות יתירה של הצי'לרים. מכיוון שמפוחי
   האוויר של מערכת המיזו"א עובדים גם כך רצוף במהלך אירועים, העלאת הטמפ' לא תשפיע על צריכת החשמל.. 
...
‏ט.8. תאורה בחדרי קירור
  תאור הבעיה: תאורת חדרי הקירור מופעלת כל הזמן, ולא רק כאשר הדלתות נפתחות. הבזבוז הינו בשל בזבוז
  הספק חשמלי לתאורה. בנוסף יש לייצר קור בחדרי הקירור על מנת לפנות את החום מהתאורה.
  הצעה לפתרון: בקופסת הבקרה של חדר הקירור, יש לחווט את התאורה דרך ממסר שיופעל ע"י רגש פתיחת הדלת של המקרר. לא יותר משעה עבודה לכל מקרר. ‏

ט.9. מפוחי אוויר צח חדרי שירותים
 ‏ט.9.1. תאור הבעיה: מפוח 12 XF מותקן בגג קומה XX, מופעל קבוע 24 שעות. צריכה של kw 6.1 . 
  עלות שנתית של כ 23,000 ₪. 
  הצעה לצמצום עלויות: יש לבדוק האפשרות לצמצום הפעלת המפוח ע"י בקרה מקומית / שעון שבת...
  ניתן בשעות שאין עומס, להפעיל את המפוח בעומס נמוך יותר ע"י התקנת ווסת מהירות בשילוב הבקרה המקומית
  לעיל...
 ט.9.2. תאור הבעיה: ברחבי השרותים מותקנים כמה מפוחי יניקת אוויר.
  ההספק הכולל של המפוחים הינו להערכתי כ kw 10. לא ראיתי שהמפוחים נפסקים ע"פ לוגיקה כלשהיא.
  העלות השנתית הינה כ 38,000 ₪.
  הצעה לצמצום עלויות: ניתן להתקין בקר מקומי שיפעיל את המפוחים לזמן קצוב כתלות בתנועה בשירותים. יש לבדוק האם ניתן להקטין את ספיקת המפוחים ע"י וויסות מהירות- וממילא חסכון באנרגיה...

...

בברכה,
מיכאל זלבה, Bsc
אתרוג מהנדסים.

אתרוג מהנדסים מציעה פגישה ראשונית, ללא תשלום, להצגת שיטת החיסכון.

לקביעת פגישה ראשונית ללא תשלום להצגת מהלך   חיסכון באנרגיה, חיסכון בחשמל, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום החשמל לפורום איכות החשמל וחיסכון באנרגיה    בדיקת חיסכון באנרגיה וחיסכון בחשמל.

 

חדשות אתרוג מהנדסים:
חשמל וחסכון באנרגיה

כיום, כ-40% מכמות החשמל המיוצרת בישראל מיוצרת באמצעות גז טבעי אשר זול פי 10 מהסולר ופולט פחות מזהמים. מעבר זה יוצר חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, עד כדי מיליארד דולר בשנה.
[17.8.2009]

צרכני חשמל גדולים שיחסכו 20% מצריכת החשמל בשעות שיא הביקוש לחשמל (11:00-17:00) - יזכו בחודשיים הקרובים להנחה של 10% בתעריף החשמל בשעות אלה. זאת, במסגרת תוכנית משרד התשתיות ורשות החשמל לאימוץ של "מודל קליפורניה" המתמרץ הפחתת צריכת חשמל בשעות ביקושי שיא. [09.8.2009]

סמנכ"ל הנדסה של חברת סונול: "ההוצאה על תאורה בתחנות הדלק מהווה כ-70% מכלל הוצאות התחנות על חשמל. לפיכך, חיסכון, בהיקף של 25% מצריכת החשמל של תאורת התחנה הינו משמעותי ביותר, הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינה כלכלית"
[23/07/2009]

דוח לדוגמא של סקר חיסכון באנרגיה שביצעה אתרוג מהנדסים
דוגמאות לניטור וזיהוי הפרעות חשמל כחלק מבדיקת איכות החשמל