בדיקת תקינות לולאות הארקה.

מהן בדיקות הארקה, ומדוע הארקה היא כה חשובה.

בדיקות הארקה.

תקינות הארקה הוא תנאי הכרחי להפעלה בטיחותית של מתקני חשמל.
מערכת הארקה חייבת להתאים לדרישות תקנות החשמל.
כל בניין מגורים חייב, ע"פ חוק החשמל, לעבור בדיקת תקינות הארקה וכלל רשת החשמל פעם ב 5 שנים.
עבור בניינים עם הארקת יסוד נדרשת בדיקת הארקה פעם ב 10 שנים.

בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט) יש להגן בפני חישמול על כל גופי המתכת במתקן ועל כל החלקים המתכתיים הקשורים לגופי מתכת, שאדם עלול לבוא עימם במגע.
בתקנות החשמל נקבע שמערכת הארקה צריכה להיות במצב תקין ויעיל באופן תדיר. במצב בו מתגלים ליקויים במערכות ההארקה יש להפסיק את המתקן הלקוי או את החלק הלקוי שבמתקן, עד לתיקון הליקויים.

הארקה הינה חלק בלתי נפרד מכל מתקן חשמלי. 
יש לערוך בדיקות ומדידות הארקה לפני הכנסתה לשימוש, אחרי כל שינוי ופעם לחמש שנים למתקן צריכה. 

סוגי בדיקות הארקה:

כניסה לפורום הקרינה מדידת התנגדות הארקה
כניסה לפורום הקרינה בדיקת רציפות הארקה
כניסה לפורום הקרינה מדידת מתחי מגע וצעד
כניסה לפורום הקרינה מדידת עכבת לולאת התקלה
כניסה לפורום הקרינה בדיקה חזותית של חיבורים.


אתרוג מהנדסים מבצעת בדיקת תקינות לולאת ההארקה ע"פ חוק החשמל להארקה על היסוד של המתקן וכמו כן לכל ההתקנים בנפרד. בסיום הבדיקה מוגש דו"ח הישים לחברות ביטוח ומשרדי ממשלה ותקף בערכאות.

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום איכות החשמל וחסכון באנרגיה.  מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.

להזמנת בדיקת חשמל  ע"י מהנדס חשמל, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום החשמל לפורום איכות החשמל    בדיקת חשמל של אתרוג מהנדסים.

 

ועוד בנושא: לפתרון לבעיית עומס בחשמל- איזון זרם במערכות תלת פאזיות- בדיקות איכות החשמל: פתרון לבעיית עומס בחשמל, איזון זרם.

חדשות אתרוג מהנדסים:
חשמל וחסכון באנרגיה

כיום, כ-40% מכמות החשמל המיוצרת בישראל מיוצרת באמצעות גז טבעי אשר זול פי 10 מהסולר ופולט פחות מזהמים. מעבר זה יוצר חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, עד כדי מיליארד דולר בשנה.
[17.8.2009]

צרכני חשמל גדולים שיחסכו 20% מצריכת החשמל בשעות שיא הביקוש לחשמל (11:00-17:00) - יזכו בחודשיים הקרובים להנחה של 10% בתעריף החשמל בשעות אלה. זאת, במסגרת תוכנית משרד התשתיות ורשות החשמל לאימוץ של "מודל קליפורניה" המתמרץ הפחתת צריכת חשמל בשעות ביקושי שיא. [09.8.2009]

סמנכ"ל הנדסה של חברת סונול: "ההוצאה על תאורה בתחנות הדלק מהווה כ-70% מכלל הוצאות התחנות על חשמל. לפיכך, חיסכון, בהיקף של 25% מצריכת החשמל של תאורת התחנה הינו משמעותי ביותר, הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינה כלכלית"
[23/07/2009]

דוח לדוגמא של סקר חיסכון באנרגיה שביצעה אתרוג מהנדסים
דוגמאות לניטור וזיהוי הפרעות חשמל כחלק מבדיקת איכות החשמל