בדיקת איכות חשמל מקיפה: הרמוניות זרם ומתח, נפילות חשמל, עומס יתר ומקדם ההספק.

בדיקות איכות החשמל לזיהוי הרמוניות זרם ומתח הגורמות לנזקים, נפילות ברשת החשמל, עומס יתר ועוד.

כניסה לפורום הקרינה הפרעות ברשת החשמל: רכיבים הרמוניים זרם ומתח.

העלייה בשימוש בציוד חשמל ברשת כגון: ווסתי מתח, מצתים אלקטרוניים, אלקטרוניקת הספק, גורמת להופעות של הפרעות תלויות תדר, הרמוניות מתח וזרם. וזאת בשל צריכת הספק עם מאפיינים בלתי לינאריים.
הרמוניות אלו גורמות נזקים, כגון: ירידה בנצילות מנועי חשמל, עודף הספק ב-קוו האפס, שריפת קבלים פגיעה במכלולי אלקטרוניקה, שריפת כרטיסי הספק, התחממות חריגה של ציוד מיתוג חשמל, ריצוד במסכי שפופרת,ועוד.
בקווי הספק ארוכים תיווצר תופעה של גלים עומדים ולכן תופעת "ריתוך" במנועים ומתקנים בקצה הקוו.

כניסה לפורום הקרינה הפרעות לאיכות החשמל: עומס בקוו האפס

אחת מהפרעות חשמל השכיחות הנגרמות בשל צריכת הספק בלתי לינארית הינה עליה בהספק קוו ה "0".
בשל צריכת הספק בלתי לינארית, נפגע הסיכום הווקטורי של הפאזות בקוו ה "0" שאמור להיות אפסי במקרה של רשת מאוזנת.
חוסר איזון זה, הנובע מאי קיזוז הרמוניות גבוהות, גורם ליצירת זרם ועלייה במתחי  פסי ה "0". עליית מתחים זו גוררת עלית מתחי מבוא של צרכני אלק', שינויי מתחי יחוס ופגיעה בתפקוד ציוד האלקטרומיקה. זאת ועוד, קוו ה "0" אינו מתוכנן לשאת הספק רב, ולכן נוצר כשל בטיחותי של התחממות קוו ה"0".
בתכנון חשמל עדכני, לרשתות מרובות צרכנים שאינם לינאריים מקובל  שחתך פס ה "0" יהיה פי 1.7 מחתך הפאזות וזאת על מנת לעמוד במשמעויות צרכנים שאינם לינאריים.

כניסה לפורום הקרינה הפרעות לאיכות החשמל: מקדם ההספק.

מקדם ההספק מבטא את היחס בין ההספק האקטיבי והריאקטיבי ברשת החשמל.
מקדם הספק נמוך, יגרור קנסות של חברת חשמל. בנוסף, עליה בסך כך הזרם והעמסת הקווים.
מדידת מקדם ההספק תבדוק את הצורך בהתקנת מערכת קבלים לשיפור מקדם ההספק.
כמו כן, זו היא בדיקה לנכונות קנסות חברת חשמל לגבי מקדם הספק שאינו תקין.
מקדם הספק נמוך יגרור העמסת הקווים בתוך מתחם הצרכן. במערכות תאורה שאינן ליבון, המבוססת על צריכת הספק לא לינארית, נגלה התחממות מפסקי הזנה וקווים בצורה שאינה מתאימה לחישובי הזרם האקטיבי. הסיבה הינה הרכיב הגבוה של הזרם המדומה הנוצר בשל מקדם הספק נמוך. 

כניסה לפורום הקרינה ביצוע מדידות איכות החשמל לזיהוי ספייקים, נפילות ברשת החשמל וזיהוי תופעות מעבר.

הפרעות ברשת החשמל יכולות וגורמות נזקים לצרכני החשמל של לקוחות רבים.
ישנם
מקורות רבים להלמים ודעיכות ברשת החשמל, כניסות הפרעות תאימות אלקטרומגנטית חיצוניות, הנעת מנועים, צרכנים הנכנסים ללא תיאום, ועוד.
בלינק הבא ניתן לראות פלט ניטור תקלות איכות רשת החשמל  >>

ביצוע מדידות וניתוח רשת החשמל, עוזרים לגלות קיום וסיבות להפרעות חשמל.
המדידות מבוצעות ע"פ ANSI C12.20- 1998, CLASS 0.2
ניתוח ההרמוניות עונה לתקן EN61010-1.
 

במקרה הצורך ציוד ניתוח הרשת ישאר אצל הלקוח למדידות טווח ארוך של רשת החשמל.
בסיום המדידות מוגש דו"ח מפורט של מדידת ההרמונית, כולל עמידה בתקני חשמל, והמלצות לפתרון
כמו כן אתרוג מהנדסים מספקת ייעוץ ותכנון פתרונות להפרעות ברשת החשמל כתוצאה מרכיבים הרמוניים.

 

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום איכות החשמל וחסכון באנרגיה. 

להזמנת בדיקת חשמל מאחד המהנדסים המומחים שלנו, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום החשמל לפורום איכות החשמל    בדיקת חשמל של אתרוג מהנדסים.

 

          

חדשות אתרוג מהנדסים:
חשמל וחסכון באנרגיה

כיום, כ-40% מכמות החשמל המיוצרת בישראל מיוצרת באמצעות גז טבעי אשר זול פי 10 מהסולר ופולט פחות מזהמים. מעבר זה יוצר חיסכון משמעותי בעלויות הייצור, עד כדי מיליארד דולר בשנה.
[17.8.2009]

צרכני חשמל גדולים שיחסכו 20% מצריכת החשמל בשעות שיא הביקוש לחשמל (11:00-17:00) - יזכו בחודשיים הקרובים להנחה של 10% בתעריף החשמל בשעות אלה. זאת, במסגרת תוכנית משרד התשתיות ורשות החשמל לאימוץ של "מודל קליפורניה" המתמרץ הפחתת צריכת חשמל בשעות ביקושי שיא. [09.8.2009]

סמנכ"ל הנדסה של חברת סונול: "ההוצאה על תאורה בתחנות הדלק מהווה כ-70% מכלל הוצאות התחנות על חשמל. לפיכך, חיסכון, בהיקף של 25% מצריכת החשמל של תאורת התחנה הינו משמעותי ביותר, הן מבחינת איכות הסביבה והן מבחינה כלכלית"
[23/07/2009]

דוח לדוגמא של סקר חיסכון באנרגיה שביצעה אתרוג מהנדסים
דוגמאות לניטור וזיהוי הפרעות חשמל כחלק מבדיקת איכות החשמל