אזהרות משרד הבריאות והמשרד להגנת  הסביבה בנוגע לשימוש בטלפונים ניידים.

קרינה: המלצות להימנעות מחשיפה לקרינה מטלפונים סלולרים

להלן עיקרי ההמלצות שהתפרסמו במדור קרינה ורעש של המשרד להגנת הסביבה,  ועיקר ההמלצות מתוך החוזר של משרד הבריאות שנתפרסם באוגוסט 2007:

כניסה לפורום הקרינה הרחקת הטלפון הסלולארי מהגוף המשתמש מקטינה את חשיפתו לקרינה. 
- על כן מומלץ להשתמש ברמקול/דיבורית אישית או אוזנייה (שאינה אלחוטית) בזמן השיחה. 
- יש להקפיד להרחיק את הטלפון מהגוף (ולא לשאת אותו בזמן זה על הגוף, למשל, בחגורת המכנסיים, בכיס או על הצוואר באמצעות שרוך). 

כניסה לפורום הקרינה באזורים בהם הקליטה חלשה רמת החשיפה לקרינה עולה.
- יש להמעיט בדיבור באזורים בהם הקליטה חלשה. אזורים בעלי קליטה חלשה יכולים לנבוע ממיעוט אנטנות יחסי, או כתוצאה ממיסוך הקליטה (כאשר נמצאים במרחבים סגורים, ראה להלן)
ניתן לזהות את רמת הקליטה עפ' רמת הופעתה בצג הטלפון הנייד.

כניסה לפורום הקרינה במרחבים סגורים רמת החשיפה לקרינה עולה, והטלפון הסלולרי משדר בעוצמה מירבית.
- מרחבים סגורים המוקפים חומרים מחזירי קרינה כגון: מעליות, קרונות רכבת, אוירון ואוטובוס, הקול לא מתפשט אלא מוחזר על ידי הקירות, התקרה והרצפה. כתוצאה מכך הקרינה מן המכשיר הסלולרי לא מתפשטת אלא מוחזרת. הקרינה של אנטנת הבסיס הקרובה לא חודרת פנימה כמעט בכלל, דבר המקשה על המכשיר הסלולרי להיות בקשר עם האנטנה הקרובה ביותר ולכן הוא משדר בעצמתו המרבית. 
ראוי לציין שכל מי שנמצא במרחב סגור שכזה ,חשוף בניגוד לרצונו לרעש וקרינה- גם אם הוא אינו מדבר בפועל בטלפון, אלא רק נמצא לייד האדם שמדבר בטלפון הנייד. כאשר לדוגמא נמצאים במעלית עשרה אנשים ושניים מתוכה מדברים בטלפון הסלולרי שלהם, נחשפים ל-100%מסף החשיפה המותרת שקבע המשרד להגנת הסביבה. כמו כן כאשר יותר מ-25% מנוסעי האוטובוס משתמשים בו זמניתבטלפונים סלולריים הפועלים בהספק מלא,הקרינה עולה על מה שהמשרד להגנת הסביבה קבע כמותר.

כניסה לפורום הקרינה ילדים בד"כ רגישים יותר לפיתוח סרטן בעקבות חשיפה לגורמים מסרטנים.
- משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם במידת האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולארים.
- יש לשקול את גיל התחלת השימוש במכשיר נייד.
- מומלץ לצמצם את מידת השימוש בלפון סלולרי.
- יש להקפיד על השימוש באוזניות (לא אלחוטיות) או רמקול בעת שימוש בסלולארי.
ד"ר סיגל סדצקי - מנהלת היח' לסרטן וקרינה מכון גרטנר משרד הבריאות, מוסיפה שמאחר והשימוש בטלפונים סלולארים ע"י ילדים התחיל בתקופה מאוחרת יותר, השפעות החשיפה לקרינה סלולרית בקרב הילדים טרם נבדקו. בהתחשב ברגישותם הבריאותית, בתוחלת החיים הגבוהה הצפויה באוכלוסיית הצעירים (הכרוכה קרוב לוודאי בצבירת חשיפה משמעותית ובמשך זמן ארוך לפיתוח תחלואה) ובסוגיות אתיות המעורבות בקבלת החלטות באוכלוסיית קטינים, מתחייבת זהירות יתר בקרבם. 

כניסה לפורום הקרינה בעת נהיגה ובמיוחד בנהיגה בין- עירונית, רצוי להמעיט בשיחה בטלפון סלולארי .
המכשיר הסלולרי מכוון את עצמת השידור שלו לפי המינימום הדרוש לו כדי להיות בקשר סביר עם אנטנת הבסיס הקרובה ביותר.בנסיעה בין-עירונית,בשל הצפיפות הנמוכה של אנטנות מחוץ לאזורים המאוכלסים, הנוסע נמצא הרחק מאנטנות הבסיס ועל כן הטלפון הסלולארי שלו משדר בעוצמה המירבית.
- במכשיר טלפון סלולארי הקבוע ברכב, מומלץ להתקין אנטנה מחוץ לרכב ולא בתוכו .
- השימוש חיבור חוטי בין הטלפון הסלולרי המותקן ברכב לבין הרמקול עדיף על פני שימוש בבלו טוס (blue tooth).

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה. נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: השפעות/ נזקי הקרינה- הפולמוס סביב ההשפעות המזיקות כתוצאה מחשיפה לקרינה.
נושאים נוספים בקרינה: קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות.תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]