פורום קרינה : שאלות ותשובות בנושא הקרינה מאנטנה סלולרית.

שאלות נבחרות בנושאי קרינה, בדיקת קרינה סלולרית, בדיקות קרינה מאנטנה, הקרינה ועוד.

דואר אלקטרוני לקבלת מענה לשאלה:
פנייה למהנדס בנושא קרינת חשמל, שדה מגנטי:

        תפריט שאלות נבחרות בנושאי קרינה סלולרית:

מהי קרינת רדיו?
האם הציבור חשוף לקרינת רדיו? מאילו מקורות?
מהי קרינה בלתי מייננת ולאיזה סוגי קרינה כזו נחשף הציבור מלבד לקרינת רדיו?
מה ההבדל בקרינה בין מוקד שידור סלולרי למכשיר סלולרי?
מהי השפעת המרחק ממקור השידור על עוצמת הקרינה?
כל מוקדי השידור משדרים באותו הספק?
במקום שאין קליטה - אין קרינה?
מהו סף החשיפה המותר לקרינה בתחום הסלולר בארץ בהשוואה לנעשה בעולם?
האם קיימת כבר היום בארץ תוכנית לפריסת אנטנות על סמך המלצות הוועדה ומה יתרונה?
איזו פריסה של אנטנות עדיפה מתקני שידור גדולים מחוץ לעיר או מספר רב של אנטנות קטנות במרכז העיר?
למה מי שאינו משתמש בטלפון סלולרי חייב גם הוא להחשף לקרינת רדיו?
למה צריך מסלול ירוק למתקני שידור קטנים?
מה צפוי כתוצאה מכניסת טכנולוגיות הדור השלישי בהיבטי בטיחות ותכנון?

 

תשובות לשאלות בנושאי קרינה סלולרית.

 • שאלה: מהי קרינת רדיו?
  תשובה:
  קרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של קרינה: קרינה של גלים (קרינה אקוסטית של גלי קול או קרינה אלקטרומגנטית) וקרינה של חלקיקים (אלפא, אלקטרונים). ההבדל בין סוגי הקרינה מאופיין ע"י רמות האנרגיה המועברת: קרינה מייננת (שיש בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום) כגון קרינה מחומרים רדיואקטיביים, וקרינה בלתי מייננת (שאין בה מספיק אנרגיה כדי לשנות את מבנה האטום) כגון קרינת השמש.
 • קרינת רדיו היא קרינה אלקטרומגנטית של גלים, עם אורכי גל שבין 0.005 מטר ועד 30,000 מטר ( 10,000 עד 60,000,000,000 גלים בשניה). קרינת רדיו היא קרינה בלתי מייננת.
 • שאלה: האם הציבור חשוף לקרינת רדיו? מאילו מקורות ?
  תשובה:
  הציבור חשוף לקרינת רדיו בכל מקום, ואם לקרינת הרדיו היה צבע כחול - הכל סביבנו היה בצבע כחול. קרינת רדיו מקורה במגוון גורמים גדול, חלקם מעשה יד אדם, כמו משדרי רדיו וטלוויזיה, מתקני בזק, מוקדי שידור סלולריים, תקשורת לוויינים וכו' וחלקם גורמים טבעיים, כמו קרינת הרדיו המגיעה מן הכוכבים או הנפלטת מכל גוף חי. לא כל קרינת הרדיו המצויה בחוץ נכנסת הביתה: ככל שתדר השידור נמוך יותר, יעילות החדירה פנימה גבוהה יותר. כך שבבית טיפוסי בישראל החשיפה העיקרית לקרינת רדיו המשדרים בתדרים שבין 0.5 ל 27.5- מגא הרץ AM מקורה במשדרי ה המשדרים FM ובהספק כולל של 2.6 מיליון ואט. מקורות נוספים הם משדרי בתדרים שסביב 100 מגא הרץ ובהספק כולל של 0.4 מיליון ואט, מוקדי שידור סלולריים המשדרים בתדרים שבין 800 ל 2500- מגא הרץ ובהספק כולל של כ 0.3 מיליון ואט (אם כי ההספק הכולל המותקן הוא 0.8 מיליון ואט), טלפונים אלחוטיים, אוזניות אלחוטיות, מכשירי מיקרוגל ביתיים, מתקני מערכת הביטחון, משדרים המשרתים את שירותי הזימוניות, מערכות קשר (מוניות, עסקים, כוחות הצלה), משדרים של חובבי רדיו, משדרים של שירותי האינטרנט האלחוטי וכו'.
 • שאלה: מהי קרינה בלתי מייננת ולאיזה סוגי קרינה כזו נחשף הציבור מלבד לקרינת רדיו?
  תשובה:
  קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה בעלת אנרגיה חזקה מספיק כדי לשנות את מבנה האטום. קרינה בלתי מייננת כוללת קרינה של האור הנראה, אור אינפרא-אדום, חלק מהאור האולטרא- סגול (חלק אחר מהווה קרינה מייננת), לייזרים וקרינה הנפלטת ממתקני חשמל.
 • שאלה: מה ההבדל בקרינה בין מוקד שידור סלולרי למכשיר סלולרי?
  תשובה:
  גם המכשיר הסלולרי וגם מוקד השידור הסלולרי משדרים קרינת רדיו, ושניהם משדרים בעוצמה המזערית המאפשרת תקשורת ביניהם (בקרת הספק - בדומה לשני אנשים שמכוונים את עוצמת הקול שלהם כדי לאפשר תקשורת ביניהם בעוצמת הקול המזערית האפשרית).
  המכשיר הסלולרי מוצמד בדרך כלל לגוף או לראש (במרחק של 1-2 סנטימטר). המכשיר משדר וקולט קרינת רדיו כל עוד הוא במצב "פעולה" (המתנה לשיחה) ולא רק בזמן קיום שיחה. מוקד שידור סלולרי נמצא מטרים רבים מן הגוף.
  המכשיר הסלולרי משדר שיא של עד 2 וואט והקרינה מתפזרת לכל הכיוונים (כמו פיזור האור בנורת חשמל).
  מוקד שידור סלולרי משדר עד 40 ואט כתלות בגודל התא הסלולרי, במספר המשתמשים בו-זמנית בשירות הסלולרי בתוך התא ובסוג המכשולים שבין מוקד שידור הסלולרי למכשיר הסלולרי . והקרינה מתפזרת בעיקר לכיוון מסוים (כמו פיזור האור מפנס או זרקור).
  במכשיר הסלולרי רואים את עוצמת השידור: 1-2 קווים – המכשיר משדר בהספק מלא, 3 קווים – 10% מהספק מלא, 4 קווים – 1% מהספק מלא ו- 5 קווים – 0.1% מהספק מלא.
  מוקד השידור הסלולרי יכול לשנות את הספק השידור שלו בין הספק מלא ועד להספק הנמוך ממנו פי 2000 , אך אנחנו לא רואים את עוצמת השידור בכל רגע.
  השימוש במכשיר הסלולרי הינו שימוש וולונטרי ולזמן קצר יחסית. הקירבה למוקד שידור סלולרי (מבנה הכולל משדרים עם תורן ואנטנות), הפועל כל הזמן, אינה וולונטרית.
  מבחינת החשיפה לקרינה , דקה אחת של שיחה במכשיר סלולרי רחוק ממוקד שידור סלולרי, שוות ערך לחשיפה של כשבוע במרחק 30 מטר ממוקד שידור סלולרי.
 • שאלה: מהי השפעת המרחק ממקור השידור על עוצמת הקרינה?
  תשובה:
  עוצמת הקרינה תלויה בהספק מקור השידור ובפרמטרים נוספים. באופן כללי רמת הקרינה יורדת כתלות במרחק ממוקד השידור. בשטח פתוח עוצמת הקרינה יורדת ככל שמתרחקים ממוקד השידור - במכפלה ריבועית, כלומר: כשהמרחק גדל פי 2 - עוצמת הקרינה יורדת פי 4. בתוך העיר, בשל המכשולים הרבים בדרך, עוצמת הקרינה יורדת ביחס למרחק בחזקת 3.5-4 .(כשהמרחק גדל פי 2 - עוצמת הקרינה יורדת פי 11-16). מד קליטה בנוסף, כל מקום שאינו בכיוון העיקרי של הקרן שיוצאת ממוקד שידור סלולרי, חשוף לעוצמות קרינה נמוכות באופן ניכר ביחס למקום הנמצא בכיוון העיקרי של הקרן.
 • שאלה: כל מוקדי השידור משדרים באותו הספק?
  תשובה:
  לא. יש מוקדי שידור המשרתים אזורים נרחבים, ולכן חייבים לשדר בהספקים גבוהים, ויש מוקדי שידור המשרתים אזורים מצומצמים (כמו דירה, פרוזדור וכו') המשדרים בהספקים נמוכים, אפילו ביחס להספקי השידור של מכשיר סלולרי.
 • שאלה: במקום שאין קליטה - אין קרינה?
  תשובה:
  במקום שבו לא קולטים שידורי רדיו או טלוויזיה, ואין קליטה של אף אחת מרשתות הסלולר - או שאין שם קרינת רדיו, או, שבאופן מקומי, הגל המוחזר על ידי בניינים ו/או מכשולים פיזיים אחרים מנטרל את הגל המגיע ישירות ממוקד שידור.
 • שאלה: מהו סף החשיפה המותר לקרינה בתחום הסלולר בארץ בהשוואה לנעשה בעולם?
  תשובה:
  סף החשיפה המותר לקרינה בתחום הסלולר (נעושה שימוש בתדרים החל מ 800- מגה מיליון הרץ ועד 2450 מגה הרץ) הוא בין 40 מיקרו- וואט לסנטימטר מרובע ל- 100 מיקרו-וואט לסנטימטר מרובע. סף זה מהווה עשירית בלבד ממה שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי כבלתי מזיק, ומהסף המומלץ על ידי רוב הממשלות בעולם. מספר מדינות החמירו סף זה, לדוגמא שוויץ, שם הסף עומד על 4-10 מיקרו- וואט לסנטימטר מרובע. ברמת העיר, העיר זלצבורג שבאוסטריה קבעה לעצמה סף מחמיר ( 10 מיקרו- וואט לסנטימטר מרובע ועבור מרכיבים בתדר נמוך של הסלולר הסף המומלץ הינו 0.1 מיקרו- וואט לסנטימטר מרובע) אם כי ממשלת אוסטריה אימצה את המלצות אירגון הבריאות העולמי ואף עיר באוסטריה או בעולם לא קיבלה על עצמה את הסף שהומלץ בזלצבורג.
 • שאלה: איזו פריסה של אנטנות עדיפה מתקני שידור גדולים מחוץ לעיר או מספר רב של אנטנות קטנות במרכז העיר?
  תשובה:
  ניתן לספק תקשורת סלולרית על ידי פריסת מתקני שידור מחוץ לעיר בתנאי שמוקדי השידור הנם בגובה רב, כך שיהיו כמה שפחות מכשולים בינם למכשירים הסלולריים שהם משרתים והספקי השידור הנם מספיק גבוהים כך שהשידורים יגיעו עד למרכז העיר וישרתו מספר רב של משתמשים בו זמנית. לכן, כל מי שנמצא בין מוקד השידור שמחוץ לעיר למשתמשים שבמרכז העיר חשופים ליותר קרינה מאשר בצמוד למוקד שידור סלולרי המשרת אזור קטן. בנוסף, באזורים הסמוכים למרכז העיר, המכשירים הסלולריים שבשימוש ישדרו הרבה קרינה בשל הצורך "לדבר" עם מוקד שידור סלולרי רחוק.
 • שאלה: למה מי שאינו משתמש בטלפון סלולרי חייב גם הוא להחשף לקרינת רדיו?
  תשובה:
  קרינת רדיו קיימת בכל מקום. מקורה של קרית הרדיו הוא בכלל משדרי הרדיו והטלוויזיה, תחנות הלוויין וגורמי שמיים אחרים המשדרים בקביעות ולאורך שנים. מוקדי השידור הסלולריים מהווים תשתית וכפי שגם מי שאינו בעל רכב נחשף לרעש וזיהום אוויר מתנועת כלי הרכב בכבישים, כך גם מי שאינו משתמש בטלפון סלולרי נחשף לקרינה. כיום יש בישראל כ 7- מיליון מנויים לשירות הסלולרי כך שאין כמעט כאלה שנחשפים לקרינה שמקורה בתקשורת הסלולרית מבלי שיהיו בעצמם משתמשים של השירות הסלולרי. מאותה סיבה גם מי שלא מאזין לרדיו ולא צופה בטלוויזיה חשוף כל הזמן לקרינת רדיו ואף לרוב ברמות גבוהות יותר מרמות קרינת הרדיו מאנטנות הסלולריות .
 • שאלה: מה צפוי כתוצאה מכניסת טכנולוגיות הדור השלישי בהיבטי בטיחות ותכנון.
  תשובה:
  הקרינה מהמכשירים הסלולריים תרד מאחר שהטלפונים הניידים של הדור השלישי משדרים עוצמותנמוכות יותר. הקרינה ממוקדי השידור תעלה בשלב הראשון מאחר שאותו מוקד שידור יתמוך גם בדור השני וגם בדור השלישי. בהמשך עם הפסקת השימוש בטכנולוגיות של הדור השני, הקרינה תרד גם ממוקדי השידור. יחד עם זאת, למרות הירידה בחשיפה לקרינה יש להביא בחשבון כי דפוסי השימוש החדשים יכולים להביא לשימוש מוגבר במכשירים כך שמוקדי השידור יצטרכו "לדבר" בו זמנית עם יותר מכשירים מאשר היום.

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה.  נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: פעולת רשת תקשורת סלולרית- אנטנה, טלפון נייד, אתר שידור וגובה האנטנה.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]