השפעות / נזקי הקרינה.

הגישות החשובות בנושא השפעת / נזקי הקרינה הסלולרית מהאנטנות ומהסלולרי.

מהן השפעות הקרינה מהאנטנה ומהדיבור במכשיר סלולרי? האם קרינה אלקטרומגנטית  מזיקה לאדם? האם קרינה סלולרית גורמת למחלות? האם מסוכן לדבר בפלאפון? מהם הנזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה לקרינה כזו?
התשובות לשאלות כבדות משקל אלו חלוקות. בעמוד זה נביא לפניכם את הגישות החשובות ביחס לקרינה והשפעות הקרינה:

א. המלצות האגודה הבין לאומית להגנה מקרינה (IRPA/ICNIRP).

על פי המלצות האגודה הבין לאומית להגנה מקרינה (IRPA/ICNIRP)>> לא נתגלו אפקטים מוכחים לנזקי קרינה מלבד 'עומס תרמי' דהיינו חימום רקמות באזור המוקרן. השפעות לא תרמיות נבדקות וניתגלו השפעות וסטטיסטיקות הנוגעות להתפתחות סרטן במוח, אומנם ברמה מועטת.
על כן התקנים שנקבעו מתייחסים לערכים העלולים לגרום עומס תרמי על רקמות מעבר לעליה של 1C.

ב. עמדת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

לאורך שנים עמדת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות היתה: 'לא ידוע לנו כל סיכון בשימוש בטלפונים ניידים'.
עם פירסומם של מחקרים שונים בתחום השפעות הקרינה, השתנתה עמדת שני המשרדים:
       נושא סיכוני הקרינה מטלפונים ניידים הפך מספק לוודאי.
       עיקרון 'הזהירות המונעת' שהנחה אותם עד כה השתנה ממניעה- לבלימה ממשית של סיכוני הקרינה.
בחוזר של משרד הבריאות שנתפרסם באוגוסט 2007>> נתפרסמו המלצות לשימוש באוזניה אלחוטית/חוטית וכן מניעת / צימצום שימוש בטלפונים ניידים לילדים.    

ג. מחקרים שונים בנושא החשיפה לקרינה סלולרית.

מכיוון שניתן למצוא מחקרים רבים עם המלצות שונות וסותרות לגבי השפעת החשיפה לקרינה סלולרית, השתדלנו להביא לפניכם את המחקרים האחרונים ביותר, אשר התבצעו ברשויות וגופים מוסמכים ואמינים.

כניסה לפורום הקרינה המכון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) בחסות ארגון הבריאות הבינלאומי (WHO), מבצע מחקר ביבלאומי ב-16 מרכזים בעולם, אודות השפעת השימוש בטלפונים סלולארים על התפתחות גידולים שונים כגון גידולי מח (מנינגיומה וגליומה), גידולי עצב השמע וגידולי בלוטת הרוק.
הנציגות הישראלית של פרוייקט עולמי זה, מצאה עליה של כ % 50 בשכיחות סרטן בלוטות הרוק  "למשתמשים  כבדים" בטלפונים ניידים, באזורים לא אורבניים. זאת בשל עליה ברמת הקרינה שמשדר מכשיר הסלולר על מנת לתקשר עם תורן תקשורת רחוק.

כניסה לפורום הקרינה מכון גרטנר, היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה >> בניהולה של דר' סיגל סדצקי, יוזם ומבצע מחקרים אפידמיולוגים בתחום חקר הסרטן. המחקרים הנערכים ביחידה מתמקדים באפיון גורמי הסיכון לחלות בסרטן לסוגיו (סרטן המוח, סרטן השד, סרטן השחלות וכד') ובהשפעות האפשריות של הקרינה כגורם סיכון לתחלואה ותמותה.
המחקר הישראלי מתבצע בהתאם לפרוטוקול הבינלאומי, אך הורחב להכללת מטרות ומאפיינים נוספים הייחודים לאוכלוסייה בישראל .
המאמר שהתפרסם בפברואר 2008, בכתב העת המדעי American Journal of Epidemiology מציג את תוצאות המחקר לגבי הקשר האפשרי בין שימוש בטלפונים סלולארים לבין גידולים שפירים וממאירים בבלוטת הרוק.
תוצאות המחקר הצביעו על מספר ממצאים התומכים בקיום קשר בין שימוש בטלפונים סלולאריים לבין התפתחות גידולים שפירים וממאירים בבלוטת הרוק וביניהם:
עליה של כ-34% בסיכון לפתח גידול בצד הראש בו נוהגים לרוב להחזיק את הטלפון לאחר 5 שנות שימוש ויותר.
עודף סיכון של כ-50% בקרב אנשים שהרבו במספר ו/או במשך השיחות המצטברות עבור אנשים שנהגו להחזיק 
   את הטלפון בעיקר באותו צד בו התפתח הגידול.
-  עודף סיכון בקרב אנשים שהרבו במספר ובמשך השיחות באזורים כפריים המאופיינים במיעוט יחסי של אנטנות ולכן
   בסך קרינה גבוה יותר.
- עליה מובהקת בסיכון להתפתחות המחלה עם העלייה במספר ובמשך השיחות שבוצעו
עבור כלל הקבוצה שנבדקה במחקר זה, לא הוכח הקשר בין שימוש בטלפונים סלולארים להתפתחות סרטן.
למרות זאת, מספר מחקרים שהתפרסמו בשנים האחרונות הצביעו על עלייה בסיכון להתפתחות גידולים אצל משתמשים ותיקים בטלפונים סלולארים, בייחוד בהקשר במשך השימוש.
המחקר הישראלי מחזק ממצאים אלה ובנוסף מצביע גם על עלייה בסיכון עם עליית מינון החשיפה.
יש לציין, שהאוכלוסייה בישראל מאופיינת במספר ומשך שיחות גבוה, שעולה בהרבה על השימוש במדינות אחרות ולכן, מהווה מודל ייחודי בו מיוצגת גם אוכלוסייה של "משתמשים כבדים".
רק 3 קבוצות מהשותפות במחקר הבינלאומי התייחסו לגידולים שפירים בבלוטות הרוק, כשבישראל נאספה הקבוצה הגדולה ביותר של גידולי בלוטת רוק שפירים שנבדקו עד היום בהקשר של השימוש בטלפונים סלולארים.

כניסה לפורום הקרינה מכון מחקר שבדי >> פרסם מחקר סטטיסטי בו מוכח שמשתמשים בטלפון סלולרי נמצאים בקבוצת סיכון, פי 4 משאר האוכלוסיה ללקות בסרטן עצב השמיעה.
Abstract Background:
Radiofrequency exposure from mobile phones is concentrated to the tissue closest to the handset, which includes the auditory nerve. If this type of exposure increases tumor risk, acoustic neuroma would be a potential concern. 
Methods: In this population-based case-control study we identified all cases age 20 to 69 years diagnosed with acoustic neuroma during 1999 to 2002 in certain parts of Sweden. Controls were randomly selected from the study base, stratified on age, sex, and residential area. Detailed information about mobile phone use and other environmental exposures was collected from 148 (93%) cases and 604 (72%) controls.
Results: The overall odds ratio for acoustic neuroma associated with regular mobile phone use was 1.0 (95% confidence interval = 0.6-1.5). Ten years after the start of mobile phone use the estimates relative risk increased to 1.9 (0.9-4.1); when restricting to tumors on the same side of the head as the phone was normally used, the relative risk was 3.9 (1.6-9.5). Conclusions: Our findings do not indicate an increased risk of acoustic neuroma related to short-term mobile phone use after a short latency period.
However, our data suggest an increased risk of acoustic neuroma associated with mobile phone use of at least 10 years' duration.


חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה. נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: השפעות/ נזקי הקרינה- הפולמוס סביב ההשפעות המזיקות כתוצאה מחשיפה לקרינה.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]