מונחים בסיסים אודות קרינה.

מהי קרינה 
הספקטרום האלקטרומגנטי  
התפשטות קרינה מאנטנות וממכשיר סלולרי.

 

מהי קרינה.

הגדרת הקרינה.

בעולם מצויים סוגי אנרגיה שונים.
עיקר האנרגיה מגיעה אלינו היא מהשמש. אותה אנרגיה מהשמש מכילה הרבה יותר מהאור שאנו רואים. המרכיבים של האנרגיה מהשמש, גם אלה שאנו רואים וגם אלה שאנו לא רואים, מכונים אנרגיה אלקטרומגנטית.
אנרגיה אלקטרומגנטית היא אנרגיה בצורת גלים.
קרינה היא אחת הצורות של התפשטות (העברת) אנרגיה.
בדרך כלל היא מתוארת כזרם חלקיקים אלמנטרים בעלי אנרגיה, היוצאים ממקור כלשהו, ומתפשטים ממנו בכיוון מסוים או אחד או יותר. לחלופין, ניתן לתאר קרינה כהפרעה מחזורית, או גל היוצא ממקור מסוים ומתפשט במרחב.
הקרינה איננה נזקקת לשום תווך חומרי לצורך מעבר דרכו. לדוגמא: הקרינה מגיעה אלינו מהשמש ומהכוכבים כשהיא עוברת בחלל, הריק מחומר.

סוגי הקרינה
סוגי הקרינה מתחלקים לשני סוגים עיקריים: קרינה מייננת וקרינה שאינה מייננת.
א. קרינה מייננת - קרינה מייננת היא קרינה באורך גל כל כך קצר שהיא מסוגלת לפרק אטומים שהיא פוגעת בהם. כאשר האטום מתפרק הוא פולט אלקטרון והופך ל-"יון" ולכן הקרינה הזו נקראת "מייננת".
הסיבה שקרינה כזו מסוכנת לבריאות היא שכאשר קרינה כזו פוגעת בגוף, היא פוגעת בתאים ומדי פעם מפרקת אטומים בתוכם.
סוגי קרינה מייננים הם קרינה רדיואקטיבית כמו קרינת אלפא, קרינת בטא, וקרינה אלקטרומגנטית בתדרים גבוהים, כמו קרינת UV בתדרים גבוהים (UV-B וUV-C), קרני רנטגן וקרינת גמא.
עם מקורות הקרינה המייננת נמנים: חומרים רדיואקטיביים (כמו גז ראדון), מכשירים פולטי קרינה כגון מכשיר רנטגן או מאיצי חלקיקים, קרינת ה-UV שבאור השמש.
ב. קרינה שאינה מייננת כגון: קרינה אלקטרומגנטית בתחומי תדרים שונים (קרינה תת אדומה, אור נראה, קרינה על סגולה, קרינת רדיו, קרינת גמא).
קרינה אלקטרומגנטית היא אנרגיה המועברת במרחב בצורת גל של שדות חשמליים ומגנטיים.
ההשערה המקובלת היא שגם קרינה שאינה מייננת הנה מסוכנת אך השפעותיה ניכרות לאורך זמן של שנים ועד עשרות שנים. ההשפעות של הקרינה מוגדרות כ-"לא ברורות" ורוב הגורמים העוסקים בכך דנים מסביב לנושא שנים רבות:
מצד אחד-רבים טוענים כי נפגעו מהקרינה. ומצד שני נשמעים טענות כי שום מחקר לא הוכיח חד משמעית שהקרינה הבלתי מייננת מזיקה.

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה   קישורים בנושאי קרינה.  נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: הספקטרום האלקטרומגנטי- מהי קרינה EMF וקרינת רדיו.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]