מונחים בסיסים אודות קרינה.

מהי קרינה 
הספקטרום האלקטרומגנטי 
תהליך קרינה מאנטנות וממכשיר סלולרי.

 

קרינה מאנטנות וקרינה ממכשיר סלולרי.

מידע בנושא קרינה סלולרית מאנטנות- אנטנה, טלפון נייד, אתר שידור, גובה האנטנה ובדיקת קרינה.

"קרינת רדיו" היא קרינה אלקטרומגנטית , שתדירותה בתחום אופייני של 100 kHz - 300GHz.
הטלפונים הסלולריים משדרים/פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום התדרים הקרויים תדרי רדיו (Radio Frequency או בקיצור RF ). קרינה זו משמשת את כל סוגי התקשורת האלחוטית: תחנות רדיו וטלוויזיה, טלפונים אלחוטיים, מכשירי קשר ניידים וכו'. שידור הקרינה מתבצע בתחום תדרים טיפוסי של 800-960 MHz, ובתחום תדרים גבוה יותר (1800 - 1900 MHz). הקרינה משודרת בעיקר מהאנטנה ובמידה מועטה יותר מחלקיו האחרים של המכשיר הסלולרי.
הספק השידור המירבי המשודר ע"י הטלפון הסלולרי נמדד בווואטים (W) והוא נע, על פי רוב, בתחום 0.25 - 0.6W בממוצע.
ההספק המירבי שמסוגל הטלפון לשדר תלוי בשיטת השידור ובדגם הספציפי של המכשיר . 

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום הקרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית מאחד המהנדסים המומחים שלנו, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה. נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.

פעולת רשת תקשורת סלולרית.

כיצד משדרת האנטנה קרינה לטלפון הנייד, ואיך גובה האנטנה ומספר המשתמשים משפיעים על הקרינה.

רשת תקשורת סלולרית היא אחת מתשתיות התקשורת האלחוטיות המבוססות על שידור בגלי רדיו:
גלים אלקטרומגנטיים מתפשטים ממקור השידור- אנטנה במרחב, נקלטים ע"י מכשיר טלפון נייד .

מכשיר הטלפון הנייד ממיר את הגל האלקטרומגנטי לאותות קול ומאפשר תקשורת. כמו כן מכשיר הטלפון הנייד ממיר את אותות הקול לגל אלקטרומגנטי אשר משודר דרך האנטנה למרחב.
אופן השידור של האנטנות הוא אופקי (ולא לכיוון הקרקע).
לכל אנטנה יש טווח מוגבל לשידור ולקליטה ולכן מתכנני רשת תקשורת סלולרית מחלקים את המרחב הגיאוגרפי אותו מעונינים לכסות לתאי שטח. (באנגלית CELL ומכאן נגזר השם "תקשורת סלולרית").
בכל תא שטח מקימים אנטנה שמספקת שירות לאותם המשתמשים בתקשורת סלולרית שנמצאים בקרבתה, במרחק המספיק לקליטה ולשידור.
כל מפעיל תקשורת סלולרית מקים רשת אתרי שידור כדי להגיע לכיסוי שטח אופטימלי.
אתר שידור (תחנת שידור, מוקד שידור, משדר, אנטנה) מיועד לקליטה ולשידור של אותות בתחום גלי רדיו.
כל אתר שידור מכסה תחום גיאוגרפי הנקבע על-פי הנתונים הטכניים של האנטנה (גובה, כיוון הספק וכד').
גובה האנטנה הוא אחד הגורמים הקובעים את טווח הכיסוי של המשדר.
ככל שהאנטנה גבוהה יותר וככל שעוצמת השידור שלה גדולה יותר,כך היא מכסה תחום גיאוגרפי רחב יותר.
כמו כן לכל אנטנה יש קיבולת מקסימליות של שיחות היכולות להתבצע באמצעותה בו זמנית.
ככל שעולה מספר המשתמשים בטלפונים סלולריים באזור מסוים, עולה מספר האנטנות הנדרש לאספקת התקשורת . על כן טכנולוגית תקשורת סלולרית מחייבת מספר אתרי שידור התואמים למספר המשתמשים ובהתאם ומיקומם באזור.

ככל שיש פחות אנטנות באזור מסויים, המכשיר הסלולרי נמצא הרחק מאנטנות הבסיס ועל כן משדר בעוצמה המירבית.


חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום הקרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה.  נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: פעולת רשת תקשורת סלולרית- אנטנה, טלפון נייד, אתר שידור וגובה האנטנה.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]