תקני הקרינה- תקנים לרמת החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית.

התקנים המרכזיים להגבלת החשיפה מקרינה והנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

רמת הקרינה ממכשיר סלולרי הנספגת בגוף.

רמת הקרינה הסלולרית הנספגת בגוף מוגדרת כקצב בליעת האנרגיה האלקטרומגנטית ביחידת משקל של רקמת הגוף.
הגודל המודד אותה נקרא במינוח המקצועי Specific Absorption Rate ובקיצור SAR .
SAR  היא יחידה שמודדת את רמת הקרינה הנספגת ברקמה הביולוגית. ,והיחידות הן וואט לק"ג (W/kg) או מיליוואט לגרם (mW/g). רמת החשיפה לקרינה תלויה בעיקר בהספק השידור מהטלפון ובכיוונו, וכן במרחקו של הטלפון מהגוף.

התקנים לרמת החשיפה לקרינה.

תקן לחשיפה לקרינה מאנטנה תקן לחשיפה לקרינה מאנטנה
בעולם יש שני תקנים מרכזיים להגבלת רמת החשיפה לקרינה. שניהם מגבילים את הרמה הגבוהה ביותר בנקודה כלשהי בראש:
א. תקן אמריקאי- FCC משנת 1996 דורש שההספק הנבלע בכל יחידה של רקמה בראש, שמשקלה גרם אחד, לא יעלה על 1.6 mW , כלומר, SAR < = 1.6 W/kg.
ב. המלצות האגודה הבין לאומית להגנה מקרינה (IRPA/ICNIRP)משנת 1998 דורשות שההספק הנבלע בכל יחידה של רקמה בראש, שמשקלה עשרה גרם, לא יעלה על 20 mW, כלומר SAR <= 2W/kg.

מחלוקת עולמית לגבי רף חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ( 2001) 

להלן רפי חשיפה לקרינה העולמיים לקרינת רדיו לתדרים 1 – 2 גיג'ה הרץ:
ניתן לראות ככלל מחלוקת בין הגוש המזרחי ( רוסיה סין וגרורותיהם+ שוויץ) לבין מדינות המערב.
מדינת ישראל קבעה תקן  לחשיפה לקרינה אשר הינו בתפר 44 – 100 מיקרווואט לסמ"ר (ראה בהמשך), בין איטליה לאוסטרליה. 
איטליה ושוויץ הצטרפו באחרונה לתקן הגוש המזרחי לא משיקולים מדעיים אלא כחלק מזהירות מונעת.הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
המשרד לאיכות הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת אשר מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה. בהתאם לגישה זו הוצאו חוזרים שונים בנושא סכנות הקרינה והזהירות מקרינה, בשיתוף עם משרד הבריאות.
צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.
הנחיות המשרד לאיכות הסביבה מתחלקות לחשיפה קצרה לקרינה (הסף הבריאותי להלן) ולחשיפה רצופה וממושכת לקרינה (הסף הסביבתי): 

א. הסף הבריאותי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת
, הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי.
הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'.
הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת
(1998 ICNIRP ), הפועלת בארגון הבריאות העולמי.
המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד.

ב. הסף הסביבתי לחשיפה לקרינה בלתי מייננת
, אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם.
הסף נקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנלקחו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים.
הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת.
באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות, פארקים וכו' המשרד לאיכות הסביבה אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי.

להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה. נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: השפעות/ נזקי הקרינה- הפולמוס סביב ההשפעות המזיקות כתוצאה מחשיפה לקרינה.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]