מונחים בסיסים אודות קרינה.

מהי קרינה 
הספקטרום האלקטרומגנטי 
תהליך קרינה מאנטנות וממכשיר סלולרי.

 

הספקטרום האלקטרומגנטי.

אורכי הגלים, קרינת EMF - קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו.

אחד מהמאפיינים העיקריים הגל האלקטרומגנטי הוא אורכו.
הספקטרום האלקטרומגנטי הוא הסקאלה של כל אורכי הגלים או לחילופין תדירות הגלים ביחידות Hz= תנודה אחת בשניה. הספקטרום האלקטרומגנטי מחולק לשני חלקים עיקריים - קרינה מייננת (המתאפיינת בעיקר באורכי גל קצרים) וקרינה בלתי-מייננת.
נתבונן בתרשים הבא:

כאשר מדובר על קרינת EMF הכוללת קרינה מאנטנות סלולריות מדובר על קרינה בלתי מייננת.
קרינה זו הינה קרינה אלקטרומגנטית באורכי גל ארוכים מעל סגול (ראה בתרשים לעיל).
בתדרים אלו נמצאים: אור נראה, קרינת אינפרה אדום, קרינת UV קרוב (UV A), קרינה בתדר הרדיו, מערך כבלי החשמל, תחנות השנאה, מיקרוגל, מוקדי שידור של מערך הטלפוניה הסלולרית, ועוד.
קרינה אלקטרומגנטית, שתדירותה בתחום אופייני של 100kHz - 300GHz, נקראת "קרינת רדיו".

חברת "אתרוג מהנדסים" מומחית בתחום בדיקות קרינה, מספקת שירות אמין ומקצועי למגזרים הפרטיים והציבוריים.
להזמנת בדיקת קרינה סלולרית ע"י מהנדס תאימות קרינה אלמ"ג, התקשרו : 077-5300087.

כניסה לפורום הקרינה לפורום הקרינה  קישורים בנושאי קרינה. נהלי בדיקת קרינה של חברת אתרוג מהנדסים.


ועוד בנושא: פעולת רשת תקשורת סלולרית- אנטנה, טלפון נייד, אתר שידור וגובה האנטנה.
נושאים נוספים בקרינה:קרינה סלולרית.קרינה מאנטנה.מדידת קרינה.בדיקת קרינה.אזהרות משרד הבריאות. תקן קרינה.
נושאים נוספים שדה מגנטי: קרינה מעמוד חשמל. קרינה מחדר טרנספורמציה. קרינה משנאי. בדיקות קרינה חשמלית

חדשות אתרוג מהנדסים:
תחום קרינה

הממונה הארצי על הקרינה בישראל: עשרות אנטנות סלולאר דור 3 פועלות ללא כל היתר קרינה. למעלה מ- 2,000 אנטנות סלולאר, חורגות מהרמות המקסימאליות שאישר להן המשרד להגנת הסביבה
[02.06.11]

מערכת ה- Guardian Government שנכנסה לתפקידה באוגוסט 2010 מאפשרת למדינה מעקב רציף אחר 50% מהאנטנות הסלולאריות. המערכת מנטרת את הקרינה ומשווה 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה את נתוני השידור של אתרי הסלולאר מול ההיתרים שקיבלו חברות הסלולאר מהממונה הארצי על הקרינה. עד היכנסה לתפקיד של מערכת ניטור קרינה זו, בוצעו רק בדיקות ידניות אחת לשנה על ידי חברות בדיקה חיצוניות [02.09.10]

בבדיקת קרינה בחדר מנוחת כבאי תחנת הרצליה החשוף לקרינה מגנטית מארון החשמל של מבנה התחנה, נתגלתה קרינה של 32 מיליגאוס: פי 15 מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
[28.07.09]

השר החדש לתשתיות לאומיות- עוזי לנדאו הבטיח שיועתק קו המתח הגבוה בשכונת אורות רבין באור עקיבא . חברת החשמל בצעה בקו שינויים לצימצום השדה האלקטרו-מגנטי בבתים הסמוכים. התושבים לעומת זאת, מתלוננים כי הקרינה ממשיכה להיות גבוהה.
[24/07/2009 ]

מבקר המדינה מתח ביקורת קשה על הפיקוח בנושא הקרינה הנפלטת ממוקדי שידור: הציבור אינו יודע היכן נמצאות אנטנות, אינו מסוגל לקבל מידע מלא על האנטנות שמזהה, אינו יודע מהן השפעות הקרינה על בריאותו וגם אם ידע - אינו יכול לעיתים להתנגד להצבת אנטנה ליד ביתו
[06.05.09]

פורסם דו"ח מסכם: "מתקן גישה אלחוטית": ".. כל סוגי המתקנים בהיתר עדיפים מבחינת בטיחות קרינה על פני מתקן גישה אלחוטית במישור האנכי ונחותים במישור האופקי. מתקן בהיתר בנייה מסוג אנטנה על תורן הינו העדיף ביותר בשל מיקומה הגבוה של האנטנה.."
[06.09]