סקרי  אקוסטיקה ורעש  לכבישים: מדידת רעש מכביש.

מדידת רעש כבישים והשוואתו לתקנות הרעש. חוות דעת אקוסטית לרעש מכביש.

רעש_כביש
סקרי רעש מכביש מתבצעים  בד"כ עבור גורמים ציבוריים ועיסקיים מהסיבות הבאות:
רעש מעלית מדידת רעש כבישים כאשר ישנם שינויים במבנה הכביש הקיים, כגון הרחבת דרך קיימת.
רעש מעלית מדידת רעש כבישים כאשר מתכננים סלילת דרך חדשה  אשר אינה קיימת בהווה.
רעש מעלית מדידות רעש כביש כאשר ישנם דרישות תכנוניות להקמת מבנים בסמוך לדרך קיימת.

הזמנת סקרי רעש כבישים עבור אנשים פרטיים , מתבצעת בד"כ מהסיבות השכיחה הבאה:
רעש מעליתתביעת העירייה / בעלי האחריות לכביש לקבלת פיצוי בשל נזקי רעש מהכביש.
רעש מעליתמדידות רעש בכביש עבור בדיקת השגת יעדי התכנון האקוסטי  ועמידתם בקריטריון הנחיות רעש מכבישים 64 dB(A)
אחריות העיריה/ בעלי הכביש לבנות חוסמי רעש כגון חומות אקוסטיות ו/או החלפת חלונות  רגילים בחלונות מבודדים  ועוד.

פיצוי נזקי רעש כבישים.

על מנת להתחיל הליך פיצוי בשל נזקי רעש מכביש יש לבצע מדידת רעש / הקמת תחנת ניטור רעש בהתאם להנחיות מדידת רעש מכבישים, ולהציג את חוות דעת אקוסטית לרעש מכביש לגורם אחראי.

ביצוע מדידות רעש כבישים עפ' קריטריוני רעש מדרכים .

מדידות הרעש בכביש מבוצעות עפ' הקריטריונים האקוסטיים שנקבעו עפ' הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים:
הוועדה הבין משרדית לקביעת  תקני רעש מכבישים , פברואר 1999.
הנחיות המשרד להגנת הסביבה, רעש מכבישים: עקרונות, מדידות ושיטות חיזוי, ד"ר יולי קלר.


לפי הנחיות הוועדה הבין משרדים לרעש מכבישים יש לבצע מדידת רעש לאורך  3 שעות (ומעלה), כאשר 3 השעות הנ"ל יכללו את שעת העומס.

דרכים להפחתת הרעש מהכביש,  צמצום רעש הכביש.

להלן מספר דרכים שבאפשרותם לעזור בהפחתת הרעש וצמצום הרעש מהכביש:
רעש מעלית שימוש באספלט שקט להפחתת רעש תחבורה צפוי להביא להנחתה של dB(A) 3-4 עקב בליעת אנרגיית הרעש בתדירויות הבינוניות והגבוהות.
רעש מעלית בחזיתות הדירות הפונות לכביש, שימוש בחלונות כפולים עם בידוד אוויר עם מקדם הנחתת רעש של dB 53 3.3
רעש מעליתבקירות הבניינים הפונים למקור הרעש, שימוש בקיר בלוק סיליקט מקשי בעובי 20 ס"מ עם מקדם הנחתת רעש של dB 53.
רעש מעלית טיפול אקוסטי במעטפת המבנה.

כניסה לפורום הקרינה לפורום רעש ואקוסטיקה    בדיקת רעש ואקוסטיקה של אתרוג מהנדסים.

חדשות אתרוג מהנדסים:
רעש ואקוסטיקה

צוות פקחי הלילה של העיריה והמשטרה טיפל בהתגודדות של בני נוער שגרמה למטרדי רעש סמוך לבתי מגורים ברחוב עקיבא. במסגרת הטיפול במקרה הוגש קנס לאחד התושבים המתגודדים בסך 430 שקלים בגין הקמת רעש.
[10.08.09]

תלונה של תושבים למוקד העירוני על מפגע רעש בשכונתם, הובילה לתפיסתם של שני צעירים החשודים שגנבו אופנוע והתפרעו בכביש [11/08/2009]

תושבי מודיעין מוחים על ההחלטת הסטת תנועת המטוסים מעל עירם, וטוענים כי רעש מטוסים יפגע קשות באיכות החיים בעיר
[24/7/2009]

בית משפט השלום בירושלים הטיל קנס בגובה 1250 ש"ח על הנאשם א.ע שהפעיל מוסיקה רועשת מרכבו בלילה.

ביהמ"ש השלום בקריית שמונה גזר קנס בסך 24,000 ש"ח על בעל עסק שגרם לרעש חזק בלתי סביר העולה על מפלס הרעש המותר על פי דין.

עיריית ת"א ואגודת בני יהודה נמצאו אחראיות ביצירת מטרד רעש כתוצאה מהמבנה הקהילתי שבנו, ונגזר עליהן לפצות את התובעים בסכום כולל של 359,600 ש"ח בגין ערך ירידת הדירות והסבל ממטרד הרעש.


המשרד להגנת הסביבה בדיקת רעש  בדיקת אקוסטיקה